Hanna and Goliath föreläser på konferens hos Region Jönköping

Onsdagen den 20 oktober är Hanna and Goliath inbjuden att föreläsa hos Region Jönköping om diskrimineringslagstiftningen.

Region Jönköpings län genomför nu ett stort kompetensutvecklingsprojekt för ökad integration som riktar sig personal inom skola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI, kultur och fritid, socialtjänst och arbetsmarknadsenheter i länets 13 kommuner.

Inom ramen för denna satsning anordnas konferensen CHANGE om rasism och diskriminering. 

Hanna and Goliath kommer ge en introduktion till hur diskrimineringslagstiftningen är ett viktigt redskap för att arbeta förebyggande för lika rättigheter och möjligheter. När övergår en värdering till att bli diskriminering och vad är diskriminering egentligen? Kan man råka diskriminera för att man vill vara snäll och ska man alltid behandla alla lika? Med konkreta exempel och fall från verkligheten reder Hanna and Goliath ut begrepp i lagstiftningen, gör juridiken tillgänglig och berättar mer om hur man ska arbeta förebyggande mot diskriminering.

 

Shares