Hanna and Goliath föreläser på konferens om mänskliga rättigheter i Luleå

Hanna and Goliath föreläser på konferens om mänskliga rättigheter i Luleå

Mänskliga rättigheter – under hot eller utveckling?

Den 21 november äger den årliga konferensen Mångfald – ja tack! rum i Luleå. Konferensen anordnas av Rättighetscentrum Norrbotten.

Föreläsare är bland annat Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes, Europarådets fd kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg och Helene Lööw som är docent i historia och lektor i extremism.

Shares