Hanna and Goliath föreläser på Syrianska Kvinnoförbundets konferens om mänskliga rättigheter

Lördagen den 30 september anordnar Syrianska Kvinnoförbundet en konferens i Södertälje för att sätta fokus på kvinnors rättigheter.

Syftet med konferensen är att fördjupa sig i frågor om mänskliga rättigheter, medvetandegöra om frågor kring delaktighet och makt samt
ge inspiration till kvinnor att vilja och våga utvecklas som ledare.

Hanna and Goliath är inbjuden som gästföreläsare för att prata mer om mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter.

Läs mer om konferensen nedan.

Konferens mänskliga rättigheter

Shares