Hanna and Goliath fortbildar Biblioteksavdelningen i Gävle Kommun

Vad har bibliotek, konsument och  skuldrådgivning med mänskliga rättigheter att göra?

Den 7 juni fortbildar Hanna and Goliath ett 50tal medarbetare inom Gävles kultur och fritidsförvaltning kring mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete.

Dagen kommer fokusera på bland annat:

Hur hänger mänskliga rättigheter ihop med Bibliotekslagen, kommunallagen och kommunens inköpspolicys?

Vilka juridiska krav ställer detta på oss som medarbetare i kommunal förvaltning?

Vad innebär principerna om transparens, ansvarsutkrävande, delaktighet och ickediskriminering i vårt arbete på biblioteksavdelningen?

Shares