Hanna and Goliath fortbildar chefer i Gävle kommun

Den 13 januari fortbildar Hanna and Goliath för andra gången chefer inom Gävles kultur och fritidsförvaltning. Vad har bibliotek, lekplatser, konserthus och simhallar med mänskliga rättigheter att göra? Vilka juridiska krav ställer detta på oss som förvaltningschefer?  Vad innebär principerna om transparens, ansvarsutkrävande, delaktighet och ickediskriminering som det rättighetsbaserade arbetet utgår ifrån i våra förvaltningar?

 

 

 

Shares