Hanna and Goliath fortbildar chefer på Kemikalieinspektionen om diskrimineringslagen 29 april

Den 29 april är Hanna and Goliath inbjuden att frukostföreläsa för chefer på Kemikalieinspektionen om diskrimineringlagen.

 • Diskrimineringsskyddets ursprung
 • Diskrimineringslagstiftningen i Sverige
 • Diskrimineringsgrunder och skyddade områden
 • Direkt diskriminering
 • Indirekt diskriminering
 • Bristande tillgänglighet
 • Trakasserier
 • Instruktioner att diskriminera
 • Vad innebär lagkravet om aktiva åtgärder i arbetslivet och inom utbildning?
 • Vilka grunder omfattas?
 • Vad måste man göra?

Missa inte heller Hanna and Goliaths e-learning om diskrimineringslagen.

Shares