Hanna and Goliath fortbildar chefer på Kungliga Musikhögskolan den 25 maj

På förmiddagen den 25 maj är Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes inbjuden till Kungliga Musikhögskolan för att fortbilda högskolans ledningsgrupper och chefer om diskrimineringslagen.

Fokuset för fortbildning När blir värdering diskriminering är en fördjupning kring:

Diskrimineringsskyddets ursprung

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige

Diskrimineringsgrunder och skyddade områden

Direkt diskriminering

Indirekt diskriminering

Bristande tillgänglighet

Trakasserier

Instruktioner att diskriminera

Vad innebär lagkravet om aktiva åtgärder i arbetslivet och inom utbildning?

Shares