Hanna and Goliath fortbildar hos Försäkringskassan

Hanna and Goliath fortbildar hos Försäkringskassan

Föräldrapenning, sjukpenning, assistansersättning,vab, arbetsskadeersättning. Få myndigheter berör våra liv på ett eller annat sätt som Försäkringskassan.

Försäkringskassan beslutar och betalar ut en stor del av de ersättningar som ingår i socialförsäkringen.

Hur säkerställer man ett rättsäker handläggning som inte diskriminerar?

Behöver en myndighets webbplats vara anpassad för tex för skärmläsare så den är anpassad för personer med synnedsättning?

Vad innebär diskrimineringslagens regler om bristande tillgänglighet som trädde i kraft 1 maj 2018?
Den 9 april fortbildar Hanna and Goliath verksamhetschefer hos Försäkringskassan kring diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen är ett viktigt redskap för att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering.

Shares