Hanna and Goliath fortbildar hos Internationellt Centrum för Lokal Demokrati den 26 och 27 september

Den 26 och 27 september är Hanna and Goliath inbjuden av ICLD för att fortbilda policyrådgivare och beslutsfattare från Tanzania, Zambia, Uganda och Zimbabwe om jämställdhet och jämlikhetsreformer i Sverige under de senaste 100 åren.

Dagen har både fokus på svenska jämställdhetsreformer genom tiderna och lagstiftning samt förebyggande arbete bland annat för att att bekämpa tvångsäktenskap, våld i nära relationer, sexuella övergrepp och könsstympning.

Denna fortbildning sker inom ramen för Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)

Shares