Hanna and Goliath fortbildar hos Länsstyrelsen Östergötland den 25 oktober

Den 25 oktober är Hanna Gerdes inbjuden att föreläsa på Länsstyrelsen Östergötlands utbildningprogram kring systematiskt jämställdhetsarbete för chefer och ledare. Hanna and Goliath deltar under en eftermiddag med fokus på diskrimineringslagen och aktiva åtgärder.

 

Fokus under dagen är hur vi kan skapa mer jämställda organisationer samt:

 

Diskrimineringsskyddets ursprung

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige

Diskrimineringsgrunder och skyddade områden

Direkt diskriminering

Indirekt diskriminering

Bristande tillgänglighet

Trakasserier

Instruktioner att diskriminera

Vad innebär lagkravet om aktiva åtgärder?

Shares