Hanna and Goliath fortbildar hos Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd

2 workshop

 

Den 5 februari 2019 är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda hos Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd (TYA) kring diskrimineringslagen och hur man ska arbeta förebyggande för ökad jämställdhet inom transportbranschen.

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. TYA arbetar med att utveckla företag och medarbetare i morgondagens transportbransch.

Transportbranschen är traditionellt sätt en kraftigt mansdominerad bransch men den senaste arbetskraftenkät som TYA gjort visar att är inte mindre än tolv procent av de yrkeschaufförer som nyanställs idag är kvinnor. Allt fler kvinnor fler söker sig även till transportprogrammen i gymnasieskolan.

TYA anslutna företag är verksamma i transportbranschen men inom olika områden som åkeri, taxi, lager och terminal, flyg, miljö, hamn och stuveri, petroleum, tidningsdistribution samt däck.

Arbetsmarknaden för lastbilsförare har varit het de senaste åren. Ändå har efterfrågan på förare att nyanställa aldrig varit lika stor som nu: drygt 3 600 förare behövs det kommande halvåret. Detta trots att fler än 6 000 förare har anställts det senaste året.

Arbetsmarknaden för lastbilsförare är därmed mycket god – samtidigt som många företag har det besvärligt att rekrytera tillräckligt många förare. Ökad jämställdhet i branschen är därför en viktig nyckelfaktor för att möta efterfrågan.

Shares