Hanna and Goliath fortbildar hos Vetenskapsrådet

Den 12 december är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda hos Vetenskapsrådet kring diskrimineringslagen.

När blir värdering diskriminering och vad för ansvar har arbetsgivare att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering?

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer de svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

Shares