Hanna and Goliath fortbildar HR-personal på SVT om diskrimineringslagen den 1 april

Den 1 april är Hanna and Goliath inbjuden för att fortbilda HR-personal på Sveriges Television om diskrimineringslagen och rekrytering.

Fokus för fortbildningen är:

 • Diskrimineringslagstiftningen i Sverige – likheter och skillnader i ett internationellt perspektiv
 • Vad är diskriminering och vad är det inte?
 • Skyddade diskrimineringsgrunder
 • Skyddade samhällsområden
 • Direkt diskriminering
 • Indirekt diskriminering
 • Bristande tillgänglighet
 • Trakasserier
 • Instruktioner att diskriminera
 • Förbud mot repressalier
 • Delad bevisbörda
 • Innebörden av den nya regleringen kring aktiva åtgärder för arbetsgivare
 • Ansvaret att undersöka, analysera, vidta förebyggande och främjande åtgärder, följa upp

 

Missa inte heller Hanna and Goliaths e-learning om diskriminering.

Shares