Hanna and Goliath fortbildar kring diskrimineringslagen på KTH 10 oktober

Den 10 oktober är Hanna and Goliath inbjuden till KTH avdelning för utbildningsadministration för att fortbilda kring diskrimineringslagen.

Fokuset för fortbildning är När blir värdering diskriminering och halvdagsutbildningen innehåller en fördjupning kring:

 • Diskrimineringsskyddets ursprung
 • Diskrimineringslagstiftningen i Sverige
 • Diskrimineringsgrunder och skyddade områden
 • Direkt diskriminering
 • Indirekt diskriminering
 • Bristande tillgänglighet
 • Trakasserier
 • Instruktioner att diskriminera
 • Vad innebär lagkravet om aktiva åtgärder i arbetslivet och inom utbildning?
 • Vilka grunder omfattas?
 • Vad måste man göra?
Shares