Hanna and Goliath fortbildar kring mänskliga rättigheter och religionsfrihet

Den 30 april fortbildar Hanna and Goliath ledare från trossamfund om mänskliga rättigheter om den juridiska innebörden av  en av vår tids kanske mest omdiskuterade mänskliga rättigheter, religionsfriheten.

Vad innebär den? Vad omfattar skyddet och vad omfattar det inte? När och under vilka omständigheter får religionsfriheten  begränsas? Hur ser den senaste svenska och europeiska rättspraxis ut på området?

Läs mer här. 

Shares