Hanna and Goliath fortbildar kring mänskliga rättigheter och statlig värdegrund

Den 26 augusti 2019 fortbildar Hanna and Goliath chefer hos Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverkets.

MiL Institute genomför just nu en myndighetsgemensam chefsutbildning för Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket. Satsningen är ett i att skapa ökad samverkan och effektivitet inom och mellan myndigheterna.

Hanna and Goliath har blivit inbjuden som gästföreläsare under en del av utbildningsblocken i programmet som sätter fokus på inkluderande synsätt, mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden.

Shares