Hanna and Goliath fortbildar lärare från sex olika länder kring mänskliga rättigheter

Hanna and Goliath fortbildar lärare från sex olika länder kring mänskliga rättigheter

Den 25 september genomför Hanna and Goliath en heldagsfortbildning för lärare från Bulgarien, Estland, Portugal, Turkiet, Rumänien och Sverige i Borås.

Fortbildningen är en del Europeiska Unionens strategiska satsning för inkludering och för att motverka fördomar bland unga i skolan. Bodaskolan i Borås leder denna satsning vars huvudfokus är inkludering av minoriteter.

Hanna and Goliath är tycker det är väldigt roligt att vara inbjuden för att dela med sig av både kunskap kring minoriteters rättigheter och interaktiva metoder för undervisning.

Mer om satsningen här.

Shares