Hanna and Goliath fortbildar lärare och elever på Sunderby folkhögskola

Hanna and Goliath fortbildar lärare och elever på Sunderby folkhögskola

Den 10 september fortbildade Hanna and Goliath drygt 200 lärare och elever kring mänskliga rättighet på Sunderby Folkhögskola.

Sunderby folkhögskola ligger i Södra Sunderbyn i centrum av Norrbotten, mitt emellan Luleå och Bodens kommuner.

Under eftermiddagen diskuterades :

  • Vad är mänskliga rättigheter – hur avgränsar vi de?
  • Vilka är de mänskliga rättigheterna?
  • Vilka är de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter?
  • Vilka är de medborgerliga och politiska rättigheterna?
  • Vad innebär ansvaret att respektera, skydda och främja för oss som lärare och elever?

 

Shares