Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen den 7 oktober

Den 7 oktober är Hanna and Goliath inbjuden av ett stort musikbolag för att fortbilda om diskrimineringslagen och dess innebörd både arbetsrättsligt men även i relation till varor och tjänster. Under fortbildningen så går vi igenom bland annat:

 • Diskrimineringsskyddets ursprung
 • Diskrimineringslagstiftningen i Sverige
 • Diskrimineringsgrunder och skyddade områden
 • Direkt diskriminering
 • Indirekt diskriminering
 • Bristande tillgänglighet
 • Trakasserier
 • Instruktioner att diskriminera
 • Vad innebär lagkravet om aktiva åtgärder i arbetslivet och inom utbildning?
 • Vilka grunder omfattas?
 • Vad måste man göra?
Shares