Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen för Samordningsförbundet Roslagen

Den 16 oktober är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda kring diskrimineringslagen för Samordningsförbundet i Roslagen.

Om samordningsförbundet

Samordningsförbundet arbetar med strukturella utmaningar och har i fokus att få sina medlemmar som består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regioner och kommuner att samarbeta smidigare.  Syftet med ökad samverkan är att bättre kunna stödja personer som är i behov av insatser att nå arbete och egen försörjning.

Om föreläsningen

Vad är diskriminering egentligen och hur påverkar den möjligheten till delaktighet på arbetsmarknaden och samhället i stort? Kan man råka diskriminera för att man vill vara snäll och ska man alltid behandla alla lika? Med konkreta exempel och fall från verkligheten gör Hanna Gerdes juridiken tillgänglig och berättar mer om diskrimineringslagen och hur man ska arbeta förebyggande mot diskriminering inom såväl vården, på arbetsmarknaden och inom ramen för socialförsäkringssystemet.

Shares