Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen hos Arbetsgivaralliansen den 23 maj

Den 23 maj är Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes inbjuden för att hålla en heldagsfortbildning med HR-nätverket hos Arbetsgivaralliansen om diskrimineringslagen.

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer. Läs mer om arbetsgivaralliansen här.

Om utbildningen:

Kan man råka diskriminera någon för att man vill vara snäll? Ska man alltid behandla alla lika? Får en arbetsgivare bestämma vad för kläder personalen ska ha på sig och hur de ska hälsa? Och var går gränsen mellan skämt och trakasserier?

Diskrimineringslagen gäller i nästa hela samhällslivet. På våra arbetsplatser, när vi ordnar utbildningar, inom vården och i affären. Men vad innebär den egentligen?

Och hur förhåller sig diskrimineringslagen till den snabba utvecklingen med artificiell intelligens? Hjälper AI oss att inkludera eller ökar riskerna för att vi diskriminerar i vår rekrytering och våra verksamheter?

Med konkreta exempel och fall från verkligheten reder människorättsjuristen Hanna Gerdes på ett lättillgängligt och underhållande sätt ut när värdering blir diskriminering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares