Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen hos studieförbund för kulturutövare 26 augusti

Den 26 augusti fortbildar Hanna and Goliath Kulturens – studieförbundet för kulturutövare om diskrimineringslagen

Fokus för fortbildningen är kulturen som nav i demokratin samt en fördjupning kring:

Diskrimineringsskyddets ursprung

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige

Diskrimineringsgrunder och skyddade områden

Direkt diskriminering

Indirekt diskriminering

Bristande tillgänglighet

Trakasserier

Instruktioner att diskriminera

Vad innebär lagkravet om aktiva åtgärder i arbetslivet och inom utbildning?

Shares