Hanna and Goliath fortbildar om jämställdhet på techbolaget Telavox

Hanna and Goliath intervjuas i tidningen EXPO

VAD HAR AI MED JÄMSTÄLLDHET OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ATT GÖRA?

Denna snabba teknikutvecklingen har revolutionerat världen. Tack vare teknik får fler människor idag tillgång till utbildning, information, hälsa och fri rörlighet.

Tack vare artificiell intelligens kan fler liv räddas. Enligt en studie som publicerats i Journal of the National Cancer Institute har läkare med hjälp av en algoritm kunnat hitta 97,7 % av fall med livmodercancer på ett tidigt stadium samtidigt som mänskliga experter som gick igenom samma material bara upptäckte 69 % av fallen.

I World Economic Forums Global Gender Gap Report för 2018 har AI för första gången inkluderats i mätningar. Det visar att 78 % av de som arbetar med AI är män. 

Allt fler techbolag börjar nu lägga fokus på att försöka bidra till ökad jämställdhet i branschen. Alla företag med mer än 25 anställda har ett ansvar att arbeta förebyggande med aktiva åtgärder och dokumentera hur man arbetar för ökad jämställdhet.

Den 11 januari föreläser Hanna and Goliath på det internationella techbolaget Telavox. 

Vill du också veta mer så kontakta gärna Hanna and Goliath Law & Education.

Shares