Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter hos Länsstyrelsen den 28 april

Stockholms Länsstyrelse har ett nätverk för kommunala tjänstepersoner i Stockholms län som arbetar övergripande med rättighetsfrågor, social hållbarhet och rättighetsfrågor inom Agenda 2030.

Den 28 april 2023 är Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes inbjuden till nätverk för att fortbilda kring mänskliga rättigheter och kommunens ansvar för att respektera, skydda, främja och uppfylla rättigheter.

Läs mer om fortbildningen här.

Shares