Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter och jämställdhetsreformer i Sverige

På eftermiddagen den 25 maj är Hanna and Goliath inbjuden till Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) för att fortbilda kring mänskliga rättigheter och jämställdhet inom ramen för två av programmet ”Womens Political Leadership”.

Dagens fokus är:

  • Praktisk jämställdhetsintegrering i lokalt arbete med allt från stadsplanering och kultur till skola, trafik och sjukvård
  • Jämställdhetsreformer som präglat Sverige
  • lagstiftning och det förebyggande arbete som behövs för att bekämpa tvångsäktenskap, våld i nära relationer, sexuella övergrepp och könsstympning.

Deltagare i programmet är lokala beslutsfattare från 9 länder – Bosnien Herzegovina, Cameroon, Philippines, Malawi, Namibia, South Africa, Uganda, Ukraine, Zambia.

Shares