Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter och rätten till kultur den 24 augusti

Печать

Den 24 augusti är Hanna and Goliath inbjuden till Statens Fastighetsverk för att tala om mänskliga rättigheter och om rätten till kultur .

Bland annat kommer fortbildningen ha fokus på:

Vad innebär det att rätten till kultur och kulturarv är en mänsklig rättigheter?

Hur skyddas rätten till kultur och kulturarv folkrättsligt?

Vad innebär ansvaret att respektera, skydda, främja och uppfylla denna rättighet för det nordiska kulturarvet?

Om Statens Farstighetsverk

 Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som staten äger och som bär vår gemensamma historia och framtid. Det är Statens fastighetsverks uppgift att på ett hållbart sätt ta hand om dem så att de finns kvar till kommande generationer. Läs mer här.

Shares