Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter på Fortifikationsverkets regionkonferens den 3 oktober

Hanna and Goliath fortbildar på Stockholms konstnärliga högskola

Den 3 oktober är Hanna and Goliath inbjuden till Fortifikationsverkets regionala konferens utanför Skövde för att fortbilda personal inom drift och teknik kring mänskliga rättigheter och statlig värdegrund.
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Fortifikationsverket ser till att försvaret har väl fungerande mark, anläggningar och lokaler för sin verksamhet.

Shares