Hanna and Goliath fortbildar på LO konferensen Lyftet

Idag firar vi en 70-åring som förändrade världen!

Facket är en central aktör i kampen för mänskliga rättigheter i världen. Men vad innebär detta för oss i Sverige? Vilka är de mänskliga rättigheterna utöver organisationsfriheten, varför finns de och hur är de relevanta för facket både i och utanför arbetslivet?

Den 22 augusti anordnar LO i Mellansverige konferensen Lyftet i Västerås och Hanna and Goliath är inbjuden att fortbilda kring mänskliga rättigheter.

LO är en sammanslutning av 14 fackförbund. LOs uppgift är att leda och samordna förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden. LO är organiserat i 10 regionala distrikt och ett antal lokala LO-fack i kommunerna. Deras uppgift är att organisera den fackliga och politiska samverkan, driva arbetsmarknadspolitiska frågor samt att arbeta med ungdoms- och skolverksamhet på lokal och regional nivå.

 

 

Shares