Hanna and Goliath fortbildar på Norrlandsfonden

Idag firar vi en 70-åring som förändrade världen!

Den 8 oktober fortbildar Hanna and Goliath personalen på Norrlandsfonden kring social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

1961 inrättades Norrlandsfonden med uppgift att främja utvecklingen i norrländska företag, genom finansiering av främst små och medelstora företag.

Verksamheten bedrivs i stiftelseform. Fondens geografiska verksamhetsområde var ursprungligen de fyra nordligaste Norrlandslänen, men utvidgades 1996 till att även omfatta Gävleborgs län.

Shares