Hanna and Goliath fortbildar personal hos Hej Främling

Den 6 maj fortbildar Hanna and Goliath medarbetare hos Hej Främling om social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

I fortbildningen ingår:

  • Vad är mänskliga rättigheter – hur avgränsar vi de?
  • Hur hänger mänskliga rättigheter ihop med Agenda 2030 och social hållbarhet?
  • Vilka är de mänskliga rättigheterna?
  • Vad innebär det att vara rättighetsbärare och skyldighetsbärare?
  • Vilka är de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter?
  • Vilka är de medborgerliga och politiska rättigheterna?
  • Hur arbetar vi på Hej främling med mänskliga rättigheter och social hållbarhet idag och hur skulle vi kunna utveckla vårt arbete?
  • Vad innebär ansvaret att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter för Hej Främling?
  • Vad innebär principen om ickediskriminering för Hej Främling?

Om Hej främling

Hej främling arbetar med inkludering , integration, rätten till hälsa och möten mellan etablerade och nya svenskar.

Organisationen grundades i Östersund 2013 men har sedan dess etablerat verksamhet på massor med nya orter i Sverige.

Idag finns verksamheten från Gällivare i norr till Malmö i söder, på drygt 40 orter och i totalt sex olika län.

Varje år tar mer än 20.000 människor del av deras aktiviteter inom idrott, kultur och friluftsliv.

Shares