Hanna and Goliath fortbildar personal på bibliotek och simhallar i Skellefteå och Umeå

Den 7 och 8 december besöker Hanna and Goliath Skellefteå och Umeå för att fortbilda kring diskrimineringslagstiftningen, gällande ramverk kring sexuella trakasserier och aktiva åtgärder.

Hanna and Goliath är inbjuden att gästföreläsa inom ramen för Perspektivbyråns verksamhet som vänder sig till personal inom kultur, idrott och fritid.

Perspektivbyrån syfte är att förebygga och motverka diskriminering bland barn i åldrarna 6-16 år osådant som kan utestänga människor från ett jämlikt deltagande på bibliotek och simhallar.

Shares