Hanna and Goliath fortbildar personalen på Sony Music om diskrimineringslagen den 20 april

Den 20 april fortbildar Hanna and Goliath samtlig personal på Sony Music Sverige om diskrimineringslagen.

Under fortbildningen så går vi igenom bland annat:

 • Diskrimineringsskyddets ursprung
 • Diskrimineringslagstiftningen i Sverige
 • Diskrimineringsgrunder och skyddade områden
 • Direkt diskriminering
 • Indirekt diskriminering
 • Bristande tillgänglighet
 • Trakasserier
 • Instruktioner att diskriminera
 • Vad innebär lagkravet om aktiva åtgärder i arbetslivet och inom utbildning?
 • Vilka grunder omfattas?
 • Vad måste man göra?

Missa inte heller Hanna and Goliaths e-learning om diskrimineringslagen.

Shares