Hanna and Goliath fortbildar Rättviseförmedlingen

Den 24 oktober fortbildar Hanna and Goliath personal på Rättviseförmedlingen angående de nya förändringar i diskrimineringslagstiftningen som träder i kraft 1 januari 2017.

Under senhösten 2016 har Hanna and Goliath blivit anlitad som expertföreläsare och ska tillsammans med Rättviseförmedlingen fortbilda HR-personal vid tre tillfällen. Mer om den externa utbildning nedan.

Utbildning – nya direktiv i diskrimineringslagen!

Den 1 januari 2017 träder förändringar i diskrimineringslagen i kraft. Exakt vad innebär förändringarna? Vad menas med de ”aktiva åtgärder” som nu innefattar samtliga diskrimineringsgrunder? Vad kan man göra, och vad måste man göra enligt lag? För att bena ut dessa frågor planerar Rättviseförmedlingen under hösten endagsutbildningar som riktar sig till dig som jobbar på HR-avdelning eller på annat sätt ansvarar för personalfrågor i din organisation.

 

Shares