Hanna and Goliath fortbildar Statens Försvarshistoriska museer den 4 okt

Den 4 oktober anordnar Statens Försvarshistoriska museer en medarbetardag för samtliga anställda.

 

Hanna and Goliath är inbjuden för att genomföra en fortbildning med fokus på att synliggöra kopplingen mellan Statens försvarshistoriska museer, demokratiuppdraget, mänskliga rättigheter och statlig värdegrund.

Under fortbildningen diskuteras bland annat:

  • På vems uppdrag arbetar vi på Statens försvarshistoriska museer?
  • Vad innebär att arbeta i demokratins tjänst?
  • Vad är mänskliga rättigheter och hur hör de ihop med vårt arbete?
  • Vad innebär det att vara rättighetsbärare och skyldighetsbärare för oss på museer?
  • Vad innebär rätten till kultur och kulturarv rent juridiskt?
  • Vad innebär ansvaret att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter för oss på Statens försvarshistoriska museer?
  • Hur hör allt det här ihop med den statliga värdegrunden och vad innebär den?

Om Statens försvarshistoriska museer

En fyrtio år gammal myndighet som förvaltar det militära kulturarvet. Läs mer här.

Shares