Hanna and Goliath fortbildar Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Den 27 september fortbildar Hanna and Goliath personal från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer. Fortbildningens fokus är mänskliga rättigheter, diskrimineringslagstiftningen och ickediskrimineringsprincipens i såväl svensk som internationell rätt. Hur förverkligas mänskliga rättigheter via diskrimineringslagstiftningen? Är den svenska diskrimineringslagstiftningen tillräcklig?
Vad innebär det att arbeta rättighetsbaserat i praktiken?

 

Shares