Hanna and Goliath gästföreläser om diskrimineringslagstiftningen hos Rättviseförmedlingen

Nytt år, ny lagstiftning!

Från och med den 1 januari 2017 förändras diskrimineringslagstiftningen i Sverige. Arbetsgivares ansvar för förebyggande arbete mot diskriminering utökas och reglerna om allt från lönekartläggning till jämställdhetsplaner förändras.

Den 17 mars 2017 gästföreläser Hanna and Goliath Law & Education åter på andra omgången av Rättviseförmedlingens kurs för HR-personal om de nya förändringarna.

Tipsa gärna personer inom HR, anmäl dig på länken nedan eller kontakta Hanna and Goliath Law & Education om du vill veta mer om lagförändringarna.

Frågor som kommer att besvaras under dagen:
Vad innebär den nya lagförändringen för dig som arbetsgivare?
Hur hänger diskrimineringsförbudet och regleringen om aktiva åtgärder ihop?
Vad innebär det nya kravet att arbeta förebyggande mot diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder?
Vad kan man göra, och vad måste man göra enligt lag?

Läs mer om kursen och anmäl dig här:

 

Shares