Hanna and Goliath gästföreläser på Vårdförbundets förtroenderåd

Den 17 maj gästföreläser Hanna and Goliath kring mänskliga rättigheter för förtroendevalda hos Vårdförbundet.

Vårdförbundet arbetar för att alla människor ska ha rätt till och tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård som bygger på lika villkor, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vårdförbundet organiserar legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning. Läs mer om deras verksamhet här.

 

Unknown-1

Shares