Hanna and Goliath inleder samarbete med ICLD

Under juni 2022 är Hanna and Goliath in bjuden av ICLD att fortbilda lokala beslutsfattare från Rwanda, Uganda, Ukraina, Indonesien, Namibia och Zambia.

Dagen har fokus på svenska jämställdhetsreformer genom tiderna och lagstiftning samt förebyggande arbete bland annat för att att bekämpa tvångsäktenskap, våld i nära relationer, sexuella övergrepp och könsstympning.

Denna fortbildning sker inom ramen för Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) program Womens Political Leadership.

Shares