Hanna and Goliath inleder samarbete med Jönköping kommun kring e-learning om diskrimineringslagen

I april inleder Hanna and Goliath ett samarbete med Jönköping kommun. Jönköpings medarbetare på utbildningsförvaltningen ska fortbilda sig om diskrimineringslagen via Hanna and Goliaths e-learning som återfinns på www.diskriminering.com .

Kursen är framtagen för att passa olika lärstilar. Man kan både läsa och lyssna på den. Kursen innehåller fem kapitel inklusive ett avslutande kunskapstest.Kapitlen innehåller faktatext, en lista med viktiga ord och begrepp, ett kort quiz och tips på hur ni kan komma igång med ert eget arbete. Kursen innehåller även en längre tecknad film om diskrimineringslagen.

Kursen är indelad i följande kapitel:

  1. Diskriminering

Detta kapitel ger en djupare förståelse för diskrimineringslagen. Kursdeltagaren får lära sig om vad diskriminering innebär, de sju diskrimineringsgrunderna samt de sex olika formerna av diskriminering.

  1. Förebygga

Detta kapitel ger en djupare förståelse om hur man kan arbeta förebyggande mot diskriminering med aktiva åtgärder. Vad är viktigt att tänka på i det förebyggandet arbetet? Vad innebär ansvaret att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp? Hur ser ansvaret ut gällande aktiva åtgärder för dig som är arbetsgivare och utbildningsanordnare?

  1. Normer och inkluderande kultur

Detta kapitel fokuserar på hur vi kan arbeta för att skapa en mer inkluderande kultur på arbetsplatser. Undersökningar visar att på arbetsplatser med inkluderande kultur är personalomsättningen lägre och medarbetarnas engagemang högre. I detta kapitel får du både mer kunskap om normer, vad inkluderande kultur innebär samt praktiska tips för att komma igång som riktar sig till både medarbetare och chefer.

  1. Ett samhälle för alla

Detta kapitel handlar om skyddet mot diskriminering och hur man skapar ett inkluderande samhälle för alla ur ett brett perspektiv. Skyddet mot diskriminering gäller på många olika samhällsområden. Det ger skydd för barn och elever i skolan, för den som får stöd av socialtjänsten, för den som hyr en lägenhet, handlar i en affär eller uträttar tjänster på banken. I detta kapitel lär du dig även mer om tillgänglighet och hur vi skapar ett tillgängligt samhälle för alla.

  1. Kunskapstest

I detta kapitel får du möjlighet att testa alla de kunskaper du fått via utbildningens övriga kapitel.

Efter att du gjort hela kursen och genomfört kunskapstestet har du möjlighet att skriva ut ett diplom.

Shares