Hanna and Goliath leder kurs i rättighetsbaserat ledarskap

Unknown

Under våren 2018 genomför världens största ungdomsorganisation – KFUM – en pilotsatsning kring rättighetsbaserat ledarskap.

10 utvalda ledare få från organisation kommer att få gå en fortbildning kring mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbeta för att stärka sitt ledarskap.

Hanna and Goliath har fått uppdrag att utveckla och processleda kursen som består av två helger i Sverige och en vecka på Irland.

Läs mer om kursen här.

Kursens övergripande syfte är att få en djupare förståelse för innebörden av rättighetsbaserat ledarskap för att på lång sikt inkludera fler i KFUMs verksamhet.

Med Irland som illustrerande exempel ligger fokus på rättigheters utveckling, hur olika gruppers rättigheter har främjats och begränsats och hur viktigt det civila samhällets roll är för förändring.

Utbildningen är ett led i KFUM:s strategi What we want med fokus på att stärka vårt arbete med inkludering.

Praktisk information

Utbildningens tre delar:

24-25 mars 2018.              Förberedande studiecirkel i Stockholm
Vecka 15 2018                    Resa till Irland
5-6 maj 2018                      Efter-hemkomst-träff i Stockholm

Kontakta gärna Hanna and Goliath om din organisation är intresserad av att lära sig mer om rättighetsbaserat arbete eller få stöd i att utforma egna program och kurser.

Beställ gärna boken om rättighetsbaserat arbete som Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes skrivit på uppdrag av Svenska Kyrkan. Metoder och innehåll går att tillämpa på alla organisationer.

 

Shares