Hanna and Goliath möter beslutsfattare från Kenya, Tanzania, Uganda och Zambia den 11 maj

Den 11 maj är Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes inbjuden till Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) för att fortbilda kring mänskliga rättigheter och jämställdhet inom ramen för två av programmet ”Gender Mainstreaming”.

Dagens fokus är:

  • Praktisk jämställdhetsintegrering i lokalt arbete med allt från stadsplanering och kultur till skola, trafik och sjukvård
  • Jämställdhetsreformer som präglat Sverige
  • lagstiftning och det förebyggande arbete som behövs för att bekämpa tvångsäktenskap, våld i nära relationer, sexuella övergrepp och könsstympning.

I programmet deltar lokala beslutsfattare från Kenya, Tanzania, Uganda och Zambia.

Shares