Hanna and Goliath talar på AI Unconference om när digitalisering blir diskriminering 4 april

Den 4 april anordnar Berghs AI Unconference. 500 deltagare samlas för utbyte kring artificiell intelligens, möjligheter, utmaningar samt kommunikation.

Hanna and Goliath medverkar på konferensen och talar under rubriken När digitalisering blir diskriminering.

Om Hannas workshop:

Nya digitala lösningar kan öka inkludering men även skapa nya former av exkludering. Människorättsjuristen, folkbildaren och författaren Hanna Gerdes ger några konkreta exempel från vardagen på när digitalisering lett till diskriminering. Hur säkerställer vi att vi inte exkluderar genom att ställa rätt frågor från början? Kan AI vara en del av lösningen?

Läs mer om konferensen här.

 

Shares