Hanna and Goliath utbildar hos Raoul Wallenberg Academy

RaolWallenbergAcademy

Den 20 april är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda lärare kring mänskliga rättigheter inom ramen för Raoul Wallenberg Academy.

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Akademin grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren.

Raoul Wallenberg Academy samordnar Raoul Wallenberg dagen den 27 augusti –en dag med särskilt fokus på civilkurage och medmänsklighet i Sverige? Den 27 augusti är även Raouls namnsdag och då hedras minnet av Raoul Wallenberg som räddade livet på tiotusentals judar under andra världskriget.

Raoul Wallenberg Academy arbetar även varje år med projektet Kuben.

Kubmetoden består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad.

Shares