Hanna and Goliath utbildar valambassadörer och demokratin fyller 100 år!

2 workshop

I år firar demokratin 100 års jubileum i Sverige. I december 1918 infördes allmän rösträtt i Sverige i och med att riksdagen bestämde att även kvinnor skulle få rösta i allmänna val.

100 år senare ser valdeltagandet dock fortfarande väldigt olika ut hos olika grupper av befolkningen.

Hanna and Goliath har fått i uppdrag att processleda en utbildning av valambassadörer inom ramen för satsningen ”Jag tror på min röst”.

Satsningen är ett regeringsuppdrag som riktar sig trossamfund i Sverige med syfte att öka valdeltagandet i valet 2018.

I fortbildningen kommer valambassadörerna få ökad kunskap kring rösträttens betydelse, styrelseskick, demokratins olika nivåer, legala ramverk och priciper, praktiskt röstningsförfarande och mycket mer.

Valambassadörer jobbar sedan i sina egna sammanhang med att mobilisera intresse och diskussion bland trossamfunds- och församlingsmedlemmar för valet 2018. Detta sker genom sociala aktiviteter såsom möten, seminarier, workshops och på mediala plattformar.

Läs mer om Jag tror på min röst här.

Shares