Hanna fortbildar skyddsombud hos Handels i Luleå, Göteborg och Nässjö

2 workshop

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering , trakasserier och sexuella trakasserier. Den 17 oktober, 23 oktober och 24 oktober fortbildar Hanna and Goliath ombudsmän hos Handels på tre olika orter. Luleå, Göteborg och Nässjö.

Under 2017 inledde Hanna and Goliath ett samarbete med Handelsanställdas förbund och fort
fortbildar då fackförbundets ombudsmän och experter på central nivå.

Under 2018 har Handels valt att utöka detta samarbete och Hanna and Goliath har fått i uppdrag att fortbilda skyddsombud på sju orter i Sverige. Fokus även för dessa utbildningar kommer vara diskrimineringslagstiftningen och de förändringar som trädde i kraft 1 januari 2017.

Bland annat utökades arbetsgivares ansvar för förebyggande arbete mot diskriminering, reglerna om trakasserier och sexuella trakasserier skärptes och reglerna om allt från lönekartläggning till jämställdhetsplaner förändrades.

Handelsanställdas förbund har cirka 150 000 medlemmar, främst från detaljhandeln. Av dom är cirka 100 000 kvinnor en en tredjedel av medlemmarna är under 30 år.

Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser och representerar en rad olika yrken och branscher. Stora yrkesgrupper är bland annat butiksbiträden, chaufförer, handläggare, kommunikatörer, frisörer, florister,optiker, urmakare lagerarbetare, städare och elever inom yrkesinriktad utbildning.

Shares