Hanna Gerdes en av huvudtalarna på East Sweden Innovation Week den 9 november

Innovation Week är en återkommande vecka varje år som är en del i East Swedens arbete för att stärka Östergötlands innovations- och entreprenörsklimat.

2023 är fokus AI och Hanna Gerdes är inbjuden att tala om AI ur ett människorättsperspektiv. Hanna har intervjuats inför detta och säger bland annat:

– Ur ett människorättsperspektiv är utvecklingen inom AI och digitalisering helt fantastisk. Tekniken har bidragit till att rädda liv, upptäcka sjukdomar tidigt och minska människors trauman och smärta.

I sin föreläsning ger Hanna Gerdes flera konkreta exempel på både inkluderande och exkluderande AI-projekt. Ett exempel där AI gjort riktigt skillnad är den scanning som används i Syrien för att identifiera avlidna i kriget.

– På sex sekunder kunde man med hjälp av AI identifiera 6 000 personer med en felmarginal på en handfull personer. Ett projekt som besparade mycket mänsklig lidande och som snabbade på identifierandet av avlidna, berättar Hanna.

 

Läs hela intervjun här.

 

Shares