Hanna Gerdes fortbildar om diskrimineringslagen hos SVT den 24 april

Den 24 april är Hanna and Goliath grundare Hanna Gerdes inbjuden för att fortbilda chefer på Sveriges Television om diskrimineringslagen och rekrytering.

Fokus för fortbildningen är:

 • Diskrimineringslagstiftningen i Sverige – likheter och skillnader i ett internationellt perspektiv
 • Vad är diskriminering och vad är det inte?
 • Skyddade diskrimineringsgrunder
 • Skyddade samhällsområden
 • Direkt diskriminering
 • Indirekt diskriminering
 • Bristande tillgänglighet
 • Trakasserier
 • Instruktioner att diskriminera
 • Förbud mot repressalier
 • Delad bevisbörda
 • Innebörden av den nya regleringen kring aktiva åtgärder för arbetsgivare
 • Ansvaret att undersöka, analysera, vidta förebyggande och främjande åtgärder, följa upp

 

Missa inte heller Hanna and Goliaths e-learning om diskriminering.

Shares