Hanna Gerdes inbjuden för att möta lärare och elever i egenskap av Raoul Wallenberg finalist 2024

Bild: Yusuf Hussein

Raoul Wallenberg Academy arbetar även varje år med projektet Kuben.

Kubmetoden består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands.

Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad.

Den 20 maj var Hanna Gerdes inbjuden för att prata om sitt arbete för mänskliga rättigheter i egenskap av finalist till Raoul Wallenbergpriset 2024.

Varje år delas Raoul Wallenbergpriset ut på Raoul Wallenbergs dag, den 27:e augusti.

Priset går till en person som arbetar i Sverige i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser riktade till barn och unga i syfte att motverka rasism, diskriminering och intolerans och för alla människors lika värde. Raoul Wallenbergpristagare är föredömen – personer som unga kan spegla sig i och se upp till.

Hanna Gerdes är en av tre finalisterna till Raoul Wallenbergpriset 2024.

Finalisterna har valts utifrån hundratals förslag som inkommit till Raoul Wallenberg Academy från allmänheten samt fem samarbetsorganisationer.

Läs mer om priset och samtliga slutfinalister här.

 

Shares