Hanna Gerdes intervjuas i Dagens Nyheter om diskrimineringslagen

Vad är diskriminering enligt lagen och krävs det någon avsikt för att diskriminera?

Den 8 december medverkar Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes i Dagens Nyheters Ekonomibilaga där hon intervjuas om diskrimineringslagen.

Utdrag från intervjun:

Vad är diskriminering i juridisk mening?

– I dagligt tal används ordet diskriminering brett i olika sammanhang och situationer. I juridisk bemärkelse innebär det att någon blir missgynnad eller sämre behandlad jämfört med någon annan som befinner sig i en jämförbar situation.

För att det ska vara diskriminering i juridisk bemärkelse behöver det även finnas ett samband mellan missgynnandet och någon av lagens sju diskrimineringsgrunder: etnicitet, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning.

Krävs avsikt för att det ska vara diskriminering?

– När man bedömer diskriminering så ser man till effekten av en viss handling. Det krävs alltså ingen avsikt. Inte helt sällan så kan diskriminering bero på okunskap eller missriktad välvilja.

Läs hela intervjuen här. 

Är du intresserad av Hanna and Goliaths fortbildningar kring diskrimineringslagen? Läs mer om tidigare uppdrag här. 

Shares