Hanna Gerdes nu även hos Kvinnliga talare

Hanna Gerdes nu även hos Kvinnliga talare

”Hanna Gerdes är människorättsjuristen och författaren som på kort tid blivit en mycket eftertraktad föreläsare. Hanna har en unik förmåga att på ett underhållande och pedagogiskt sätt förklara när värdering blir diskriminering, vad det innebär att barnkonventionen snart ska bli svensk lag och vad mänskliga rättigheter har med din verksamhet att göra. Hanna tar juridiken bortom krångliga paragrafer och är föreläsaren och moderatorn för allt som har med rättighetsfrågor att göra.”

Så beskrivs Hanna and Goliath grundare Hanna Gerdes hos talarförmedlingen Kvinnliga talare. Hanna and Goliath har nyligen inlett ett samarbete med talarförmedlingen som har motto ”rätt kvinna på rätt plats”

Läs mer om olika föreläsningar och fortbildningar och se Hannas profil här.

Shares